Tag Archives: tác dụng của lá mùi tàu

Công dụng chữa bệnh của ngò gai

Công dụng chữa bệnh của ngò gai

Rau mùi tàu (ngò gai) có nhiều tác dụng chữa bệnh mà ít người biết

Rau mùi tàu, còn có tên gọi là rau ngò gai, cây mọc hoang, phổ biến ở nơi ẩm vùng đồi núi và cũng được …