Tag Archives: lợi ích của rau mùi tàu

Công dụng chữa bệnh của ngò gai

Công dụng chữa bệnh của ngò gai Rau mùi tàu (ngò gai) có nhiều tác dụng chữa bệnh mà ít người biết Rau mùi tàu, còn có tên gọi là rau ngò gai, cây mọc hoang, phổ biến ở nơi ẩm vùng đồi núi và cũng được trồng nhiều làm rau gia vị. Là cây thảo sống hàng năm hay vài năm,