Tag Archives: biểu hiện của bệnh tiểu đường thai kỳ

Dấu hiệu của bệnh tiểu đường

Dấu hiệu của bệnh tiểu đường

Tắm nhiều vào ban đêm

Người bị bệnh phải vào nhà tắm nhiều lần để thải lượng glucozơ thoát khỏi máu do thận yếu, thường xảy ra khá nhiều lần vào ban đêm

Mệt mỏi

Tiểu đường khiến bạn mệt …