Tag Archives: biểu hiện của bệnh tiểu đường khi mang thai

Dấu hiệu của bệnh tiểu đường

Dấu hiệu của bệnh tiểu đường Tắm nhiều vào ban đêm Người bị bệnh phải vào nhà tắm nhiều lần để thải lượng glucozơ thoát khỏi máu do thận yếu, thường xảy ra khá nhiều lần vào ban đêm Mệt mỏi Tiểu đường khiến bạn mệt mỏi do phải dậy đêm thường xuyên, và do cơ thể bạn phải vật lộn